Ekumeninės pamaldos Virbalyje

29 spalio, 2006

Spalio 29 d. Virbalio liuteronų bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos drauge su Kybartų jungtinės metodistų bendruomenės nariais. Pamaldų metu giesmes giedojo gausus svečių choras. Po pamaldų svečiams koncertavo Virbalio jaunimas, vyko bendravimas tarp tikinčiųjų.