Velykos

8 balandžio, 2007

Balandžio 8 d. tikintieji susirinko į Kristaus prisikėlimo šventines pamaldas, kuriose buvo priimtas Kristaus kūno ir kraujo sakramentas. Po pamaldų drauge su artimaisiais aplankytas prieš metus amžinybėn išlydėtos Teresės Vasiliauskienės kapas.  Kristaus prisikėlimo žinia šią Velykų dieną buvo dalintasi ir kapinėse.  Sugiedojus giesmę, išklausius Dievo žodžio ir pasimeldus buvo pašventintas artimųjų pastatytas paminklas.