Išlydėjimas į mokyklą

rugsėjo 7, 2008

Rugsėjo 7 d. bažnyčioje vyko pamaldos, kuriose buvo melsta Dievo palaimos ir vedimo naujuose mokslo metuose.