Stovykla šeimoms

12 liepos, 2009

Šiais metais liepos 10 – 12 dienomis pirmą kartą organizuota krikščioniška stovykla šeimoms. Į ją susirinko 57 stovyklautojai iš trijų parapijų: Marijampolės, Virbalio ir Vištyčio. Jauniausias stovyklautojas buvo vos pusantrų metų amžiaus, o vyriausia – 81 metų. Susidarė dvi beveik panašaus dydžio grupės: 25 vaikai ir 32 suaugę.

Šioje stovykloje rytais ir vakarais stovyklautojai rinkdavosi į pamaldėles, kuriomis buvo pradedama ir užbaigiama diena. Dienos metu su suaugusiais buvo skaitomos Biblijos ištraukos apie šeimą, diskutuojama ir aptariama, kiek ir kuo šiandien mes esame panašūs į šeimas, apie kurias mums pasakoja Biblija, o kuo skiriamės, kokios yra šeimos vertybės. Tuo metu, kai suaugusieji karštai diskutuodavo, kaip turėtų gyventi krikščioniška šeima, vaikai savo supratimą apie šeimą įvairiausiomis spalvomis (kas kreidelėmis, kas dažais, o kas dažytomis rankomis) pavaizdavo  popieriuje. Vaikams atlikti savo sumanymus padėjo vadovė Vytauta. Virbalio parapijos choro vadovė Irma iš stovyklautojų subūrė du chorus: suaugusių ir vaikų. Repeticijų metu mokytasi naujų giesmių. Vadovė Valė su keletu stovyklautojų paruošė trumpą vaidinimą apie tai, kaip per darbus šiandien neberandama laiko šeimai. Ši šeimų stovykla pasibaigė pamaldomis Vištyčio liuteronų bažnyčioje.

Stovyklos nuotraukos