Reformacijos šventė

30 spalio, 2010

Reformacijos šventei skirtos pamaldos šiais metais vyko Šakių liuteronų bažnyčioje, kur susirinko daugelio parapijų atstovai, kunigai, vyskupas. Ta diena ypatinga buvo ne vien šventinėmis pamaldomis, bet ir suaugusiųjų teologinio švietimo seminarų ciklo pradžia, o taip pat bei jaunimo seminaru.


Pjūties padėkos šventė

10 spalio, 2010

Virbalio parapijos tikintieji spalio 10 d. vyko į Vištyčio liuteronų bažnyčią švęsti Pjūties padėkos šventės. Išklausę pamokslo, pasimeldę ir priėmę Šv.Vakarienės sakramentą pasibaigus pamaldoms visi dar susėdo prie bendro stalo, ant kurio buvo sudėta šių metų derlius bei suneštinės vaišės.


Kvietimas

3 spalio, 2010

Visi krikštu tapę Kristaus kūno –  bažnyčios nariais yra atsakingi už Evangelijos skelbimą ir tikėjimo išsaugojimą.

Siekdama padėti mums visiems geriau suprasti krikščioniško tikėjimo esmę bei kasdieniniame gyvenime liudyti viltį Kristuje Jėzuje,  Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Konsistorija nuoširdžiai kviečia visus į „tikėjimo pagrindų mokyklą“, skirtą visiems parapijiečiams, ypač parapijų tarybų nariams ir aktyviems tikintiesiems. Rengiamo seminarų ciklo tikslas padėti geriau pažinti krikščioniško tikėjimo pagrindus, liuteronų bažnyčios išpažinimą bei augti drauge krikščioniškoje bendrystėje. Programa apima teorinius teologijos dalykus bei praktinius įgūdžius.

Mokymai vyks kartą per mėnesį, kaskart vis kitoje parapijoje, idant dalyviai galėtų iš arčiau susipažinti su gyvenimu ne tik savoje bet ir kitose parapijose. Iš viso yra numatyta 10 užsiėmimų. Programa yra parengta grupės mūsų bažnyčios kunigų, skyrusių nemenką savo laiko dalį, stengiantis, kad užsiėmimai būtų ir naudingi, ir įdomūs.

Pirmasis užsiėmimas įvyks Šakių evangelikų liuteronų parapijoje, spalio 30 dieną (1 užsiėmimo tema „Nuodėmė ir malonė“. ). Šioje parapijoje taip pat vyks ir Reformacijos šventės pamaldos.

Detali visų mokymų tvarka, temos  ir kita susijusi informacija bus išsiųsta užpildžiusiems dalyvio anketą.

Užpildytas dalyvio anketas prašome siųsti adresu Vokiečių g. 20 LT-01130, Vilnius, arba el. paštu bishop.office@times.lt iki 2010-10-19.

Kristuje

LELB Konsistorijos ir visos darbo grupės vardu

Vyskupas Mindaugas Sabutis


Aplankyta Vanagų bažnyčia

3 spalio, 2010