Suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras Tauragėje

27 lapkričio, 2010

Antrasis suaugusiųjų teologinio švietimo seminaras, kurio tema – “Sola scriptura” (tik Šventasis Raštas), vyko 2010 m. lapkričio 27 d. Tauragėje. Seminaras prasidėjo rytmetinėmis pamaldėlėmis, kurias vedė vyskupas M.Sabutis. Vėliau sekė Biblijos studija (kun. J.Liorančas), seminaro temą, kas yra Biblija, jos istorija, patikimumas, aktualumas, kristocentriškumas ir kt., išsamiai išdėstė kun. dr. Ch.Evanson. Po pietų kun. dr. D.Petkūnas supažindino su Biblijos istorija Lietuvoje. Vėliau vyko seminaro dalyvių pirmajame seminare užduotų savarankiškų namų darbų pristatymas: apžvalga nuotraukų, liudijančių apie parapijų gyvenimą sovietmečiu, paskaitymas surastų Biblijos vietų apie Dievo malonės dovanas bei pasidalijimas tuo, kaip Dievo malonė pasireiškia kiekvienoje bendruomenėje. Seminaras užsibaigė praktiniais mokymais (kun. M.Dikšaitis) kaip skaityti Bibliją, užduotimis savarankiškam darbui, klausimais ir atsakymais.