Kunigas Keld Skovgaard iš Danijos

5 rugpjūčio, 2001

2001 metų rugpjūčio 1-5 dienomis į Lietuvą atvyko 53 žmonių grupė iš Danijos. Beveik visi jie atvažiavo iš Aalborg miesto Vejgaard parapijos, kuri bendrauja su Marijampolės parapija. Didžioji šios grupės dalis, tai vaikų ir jaunimo choras, kuris pirmas dvi dienas stovyklavo Vištytyje, o kartu su jais stovyklavo vaikai iš Marijampolės ir Virbalio parapijų. Tuo metu, kai Vištytyje vyko stovykla, Virbalio parapiją pirmą kartą aplankė kunigas Keld Skovgaard iš Saeby. Jis atvyko drauge su Vejgaard parapijos grupe.


Svečiai iš Amerikos

7 birželio, 2001

2001 m. birželio 6-7 dienomis Virbalio parapiją aplankė svečiai iš Amerikos. Jie atvyko aplankyti savo tėvų ir senelių lankytos Virbalio bažnyčios.


Surasta seseriška parapija

12 kovo, 2001

2001 m. kovo 6 – 12 d. kun.Vaidas Klesevičius lankėsi Marijampolės seseriškoje Vejgaard parapijoje Danijoje. Šio vizito metu buvo aplankyta Saeby parapija. Susitikimo metu su Saeby parapijos kunigais ir tikinčiaisiais buvo nuspręsta pradėti bendradarbiavimą tarp Saeby ir Virbalio parapijų.