Stovykla Vištytyje

3 rugpjūčio, 2003

Šią 2003 metų vasarą, kaip ir praėjusią, buvo organizuota jaunimo stovykla prie Vištyčio liuteronų bažnyčios. Stovykloje dalyvavo vaikai ir jaunimas iš trijų parapijų: Vištyčio, Virbalio ir Marijampolės. Gausiausia grupė atvyko iš Virbalio parapijos.Drauge su vadovais stovyklautojų buvo 39. Stovykla vyko liepos 31 d. – rugpjūčio 3 d. Amžiaus grupė buvo pakankamai įvairi: nuo 8 iki 20 metų.

Diena stovykloje prasidėdavo trumpomis pamaldomis. Be valgymo, sporto, maudymosi vyko keletas būrelių. Biblijos būreliuose buvo kalbėta maldos ir tikėjimo temomis. Piešimo ir rankdarbių būrelio metu paruošti darbai ir kompozicijos papuošė Vištyčio bažnyčią. Daugiausiai ruošimosi laiko pareikalavo giedojimo būrelis, nes visuotinis stovyklos choras koncertavo Vištyčio bendruomenei šeštadienį ir sekmadienį. Stovykloje vykusius koncertus papuošė ir vaikų skaitomas Dievo žodis – tai dramos būrelio, vykusio stovyklos metu, darbo vaisiai. Dalį koncerto programos, paruoštos stovyklos metu, Virbalio choras, pasibaigus stovyklai, pirmadienį atliko ir Marijampolės liuteronų bažnyčioje po “K+H Angels” vaikų choro iš Vokietijos pasirodymo. Kiekvienas vakaras baigdavosi vakaro pamaldomis bažnyčioje.   Sekmadienį bendromis pamaldomis, koncertu ir paroda Vištyčio liuteronų bažnyčioje stovykla baigėsi.

Stovykla nebūtų įvykusi be rėmėjų pagalbos. Šiais metais jais buvo seimo narys A.Butkevičius, skyręs 450 lt stovyklos maitinimui, Virbalio miesto seniūnas skyrė autobusą nuvykti ir parvykti Virbalio parapijos vaikams. Kapų švenčių metu surinktų aukų dalį (450 lt) Vištyčio stovyklai paskyrė Ziono ir Tėviškės parapijiečiai. Įskaitant ir visą stovyklos organizacinį darbą,vieno vaiko išlaikymui buvo skirta 23 lt. Dėkojame visiems, padėjusiems surengti stovyklą.


Giesmių šventė Tauragėje

7 birželio, 2003

Birželio 7 d. Virbalio parapijos choras dalyvavo “Giesmių šventėje“, kuri vyko Tauragėje.


Giesmių giesmelė 2003

3 gegužės, 2003

Gegužės 3 d. Katyčių liuteronų bažnyčioje vyko “Giesmių giesmelės“ šventė, kurioje su kitų parapijų chorais dalyvavo ir Virbalio parapijos choras