Teatrinis renginys Marijampolėje

16 gruodžio, 2006


Teatrinis renginys Marijampolėje “Plačiai atsidarykite, amžinosios durys“ Ps 24,9


Ekumeninės pamaldos Virbalyje

29 spalio, 2006

Spalio 29 d. Virbalio liuteronų bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos drauge su Kybartų jungtinės metodistų bendruomenės nariais. Pamaldų metu giesmes giedojo gausus svečių choras. Po pamaldų svečiams koncertavo Virbalio jaunimas, vyko bendravimas tarp tikinčiųjų.


Kelionė į Saeby

23 rugpjūčio, 2006

Rugpjūčio 16 – 22 dienomis Virbalio delegacija viešėjo Saeby parapijoje.


“Giesmių giesmelė“ Alkiškiuose

6 gegužės, 2006

“Giesmių giesmelės“ šventė Alkiškių liuteronų bažnyčioje