Pakeistas senas stogas

18 lapkričio, 2007

2007 metų pabaigoje sena bažnyčios stogo danga buvo pakeista į naują.


Ekumeninės pamaldos Virbalyje

23 rugsėjo, 2007

Rugsėjo 23 d. vyko ekumeninės pamaldos su Kybartų jungtinės metodistų bendruomenės nariais.


Ekumeninės pamaldos Kybartuose

10 birželio, 2007

Birželio 10 d. Virbalio parapijiečiai kartu su savo kunigu V.Klesevičiumi apsilankė Kybartuose, kur Kybartų jungtinės metodistų bendruomenės kvietimu dalyvavo ekumeninėse pamaldose. Dvi bendruomenės susitiko bendrai maldai, giesmei ir Dievo žodžio apmąstymui. Po pamaldų buvo bendraujama prie vaišių stalo.


“Giesmių giesmelė“ Saugų bažnyčioje

12 gegužės, 2007


Velykos

8 balandžio, 2007

Balandžio 8 d. tikintieji susirinko į Kristaus prisikėlimo šventines pamaldas, kuriose buvo priimtas Kristaus kūno ir kraujo sakramentas. Po pamaldų drauge su artimaisiais aplankytas prieš metus amžinybėn išlydėtos Teresės Vasiliauskienės kapas.  Kristaus prisikėlimo žinia šią Velykų dieną buvo dalintasi ir kapinėse.  Sugiedojus giesmę, išklausius Dievo žodžio ir pasimeldus buvo pašventintas artimųjų pastatytas paminklas.


Aplankyti pensininkai

7 sausio, 2007