Istorija

Virbalio evangelikų liuteronų parapijos istorija

1561 m. Nova Volios (Virbalio) inventoriuje paminėti sklypus turintys Ragainės klebonas Martynas Mažvydas bei vienas aktyviausių liuteronų veikėjų paprūsėje Tomas Gedkantas, kuris Virbalyje (Aplinkinėje gatvėje) įsikūrė kartu su iš Varnių atsikėlusiu savo tėvu Jurgiu Gedkantu.

1614 m. minimi Virbalio gyventojai liuteronai.

1731 m.  iš Zalcburgo atsikėlę vokiečiai įsteigia bendruomenę.

1807 m. daržinėje įvyko pirmosios Virbalio evangelikų liuteronų pamaldos.

1821 10 16 Augustavo vaivadijos komisijos nurodymu bendruomenei atiduota katalikų koplyčia.

1825-1827 m. pamaldas pravesdavo atvykstantis kunigas Andrius Grabovskis iš Suvalkų.

1827-1831 m. pamaldas pravesdavo atvykstantis kunigas Vilhelmas Grabovskis iš Suvalkų.

1831-1844 m. pamaldas pravesdavo kunigas Karl Heinrich Lange iš Marijampolės.

1832 m. įsteigtos kapinės.

1833 m. oficialiai įkurta Virbalio evangelikų liuteronų bendruomenė. Pirmieji maldos namai įrengti nupirktame mūriniame name. Įsteigtoje mokykloje vaikus mokė iš Rytprūsių atvykęs kantorius ir mokytojas Johanas Veinertas bei Liudvikas Unterbergeris.

1844 m. kovo mėn. apsigyvena nuolatinis kunigas Leopoldas Eduardas Erdmanas iš Garliavos.

erdmann

1844 – 1857 m. Gotlibas Genčas – pastovus Virbalio parapijos kunigas.

1846 m. įrengti parapijos namai nupirktame mūriniame, panašiame į klėtį, name.

1857 – 1866 m. kunigavo Aleksandras Šulcas.

1867 – 1896 m. tarnavo kunigas Adolfas Zaksas.

1876 – 1878 m. pastatyta dabartinė Virbalio bažnyčia.

1885 m. bendruomenė ėmė mažėti, nes dauguma emigravo į JAV.

1897 – 1925 m. kunigavo Karolis Aleksandras Mačiulskis.

Wirballen_Verzhbolovo_virbalis1911 - Kopija

1925 – 1931 m. kunigavo Martynas Lokys.

1931 – 1938 m. – kunigas Paulius Tittelbach.

P1170455 - Kopija

1938 – 1940 m. – kunigas Bruno Landig.

1940 m. lapkričio 17 d. įvyko paskutinės pamaldos.

Sovietmečiu bažnyčia naudota kaip grūdų sandėlys.

1994 m. kovo 8 d., Virbalio mokykloje įvyko pirmosios parapijos atkūrimo pamaldos, kurias laikė kunigas V.Kelertas.

Buvo meldžiamasi Virbalio buvusioje kolūkio kontoroje.

1998 m. bažnyčia buvo grąžinta parapijai.

1998 m. lapkričio 31 d. parapijos kunigu paskirtas V.Klesevičius.

2000 m. kovo 12 d. Virbalio bažnyčioje įvyko pirmos pamaldos.

2000 m. balandžio 24 d. (Velykų 2 dieną) buvo laikomos Virbalio evangelikų liuteronų bažnyčios atstatymo darbų pašventinimo pamaldos. Pamaldas vedė vyskupas J.Kalvanas, kunigas V.Klesevičius, kunigas M.Kairys, kunigas Heye Osterwald iš Gumbinės.

2002 m. įkuriamas jaunimo choras vadovė Irma Žebertavičiūtė.

Komentarai uždrausti.

%d bloggers like this: